För att bibehålla en stark och välfungerande fasad på din bostad i Stockholm kan du någon gång behöva utföra en fasadrenovering. Att renovera fasaden är ett enkelt sätt du kan säkerställa att din fasad fyller sin funktion till fullo och att fukt håller sig borta.

Fasadrenovering på olika fasader

Hur en fasadrenovering i Stockholm ser ut beror till största del på vad för fasad som ska renoveras. Träfasader är relativt enkla att hantera och renovera då det oftast räcker med att byta ut de skadade delarna av fasaden och måla om den. Putsfasader kan vara lite klurigare och omfattningen av en renovering kan vara väldigt varierade beroende på fasadens skick. Om skadorna är begränsade kan det i vissa fall räcka med att laga de skadade delarna och putsa om fasaden. Om skadorna på fasaden är mer omfattande kan det vara lämpligt att knacka bort all gammal puts för att sedan putsa om hela fasaden. Tegelfasader kan vara kluriga att renovera men har å andra sidan väldigt lång livslängd. Oavsett vilken fasadtyp du har behöver du kontakta byggnadsnämnden innan du vidtar några åtgärder. Kontrollera vilka villkor som gäller för att utföra en Underskattad fasadrenovering stockholm på din fasad.

När krävs en fasadrenovering Stockholm?

Du som fastighetsägare i Stockholm får själv avgöra när du anser att det är lämpligt att utföra en fasadrenovering. Det viktigaste är att hålla noga uppsikt över sin fasad och att hantera skador så fort som möjligt för att undvika att skadorna eskalerar och blir värre. Fasader i tegel är i princip underhållsfria medan träfasader bör målas om regelbundet, ungefär var tionde år. Putsfasader har en livslängd på mellan 30 och 40 år. Efter den tiden kan skador lättare uppkomma. Om du vet med dig att din fasad i Stockholm bör renoveras – skjut inte upp det allt för länge. En spricka i fasaden kan tillåta fukt att ta sig in vilket kan orsaka värre skador.