Om du har behovet av att anlita en rörmokare i Solna vill du troligtvis slippa missförstånd och konflikter. Många råkar ut för oseriösa företag inom hantverkarbranschen vilket gör det extra viktigt att ta det försiktigt. Förutom att välja rörmokare i Solna med stor omsorg är det dessutom vissa saker du kan göra för att minimera risken att hamna i konflikt med din rörmokare.

Avtal med rörmokare i Solna

Avtalet är kanske den absolut viktigaste punkten för att undvika konflikter med rörmokare. När du accepterat en offert från en rörmokare behöver ni gå vidare och skriva ett avtal innan något arbete påbörjas. Tyvärr finns det en del oseriösa aktörer som övertygar sina kunder om att avtal inte är nödvändigt. Därför är det viktigt att du som kund står på dig och inte låter dig köras över. Stå fast vid att alltid skriva ett avtal, oavsett hur litet arbetet som ska utföras är. I avtalet med din Ledande rörmokare solna ska arbetets omfattning och vilka delar som ingår i priset beskrivas tydligt. Övriga detaljer som garantiåtaganden, betalningsvillkor och leveransplan är viktiga att inkludera för att undvika konflikter och missförstånd. Betala aldrig i förskott, det kan vara ett tecken på att företaget inte har det bra ställt. Då är det bättre att du vänder dig till en rörmokare du kan betala först när arbetet är slutfört.

Kontrollera rörmokarens arbete

Innan du betalar in den sista fakturan bör du och din rörmokare i Solna tillsammans besikta arbetet. Se till att kräva detta redan innan ni skriver avtal så det slipper bli något tjafs. Gå igenom arbetet och säkerställ att allt är slutfört enligt det ni kommit överens om. Om du hittar några brister i arbetet kan du hålla inne en del av betalningen till din rörmokare i Solna tills bristerna är åtgärdade.