En företagsmäklares uppgift är att hjälpa företag med olika överlåtelser eller försäljningar. De hjälper till genom att rådgiva både köpande och säljande företag och finns där för att ge guidning och tips på hur hela köpprocessen ska gå till. Företagsmäklare brukar även kallas för företagsförmedlare och det är ingen skillnad på dessa, båda rollerna har liknande arbetsuppgifter. Vanligtvis behöver man utbilda sig yrkesmässigt för att kunna titulera sig som företagsmäklare, men det finns ingen regel för vem som får eller inte får vara företagsmäklare eller företagsförmedlare.

Vad gör en företagsmäklare?

Företagsmäklare hjälper som sagt till med att förenkla olika förmedlingsuppdrag för företag. Det finns ganska många områden som de arbetar inom och det är bland annat förhandling och avtalsskrivning mellan olika företag samt analys av verksamheter, till exempel svagheter och styrkor. De övervakar även överlåtelser för säkerhetens skull, startar projektledning för olika försäljningar och tar fram eventuella planer för åtgärder. De ser även till att besiktning är gjord och att både köpare och säljare har all information de kan tänkas behöva. Detta är bara en liten del av vad en företagsmäklare arbetar med.

Innan man väljer rätt företagsmäklare för sitt företag så kan det vara bra att kontakta olika mäklare för att få en bra helhetsbild. Jämför deras kompetens och ställ många frågor för att vara säker på att just denna mäklare kan hjälpa dig exakt med det du behöver. Det kan också vara smart att kolla upp tidigare referenser och även se till att de erbjuder ansvarsförsäkringar.

Vad kostar det?

Kostnaden för att anlita en företagsmäklare kan variera. Det kan bero på hur arbetsuppgifterna ser ut och längden på själva uppdraget. Det är vanligt att de tar en provision av beloppet som försäljningen kommer gå på och ibland så brukar de även ta betalt genom ett fast startarvode.

När det kommer till fast startarvode är det dock viktigt att man får tillräcklig information angående vad ersättningen avser. Som köpare eller säljare kan man kräva mer arbete från företagsmäklaren om de tycker att arvodet inte matchar deras prestationer.